Training

Team forming
Bez obzira na stručnost i profesionalnost u poslu, puki zbir uposlenika koji su svi usmjereni svome cilju ne povećavaju produktivnost kompanije na način koji to može uraditi tim jakih uposlenika koji zajednički rade na ostvaranju jednog cilja. Prepoznajte prednosti timskog duha i upoznajte se sa TCC načinom formiranja uspješnog tima.

Team building
Gradite tim upoznavajući svaku kariku u timu. Otkrijte prednosti održavanja timskog duha te potaknite na stvaranje jakih i produktivnih timova okupljenih oko istog interesa koji streme istom cilju.

Team communications
Učinite komunikaciju u timu uspješnom i otvorite vrata uvođenju uspješnog sistema komuniciranja za timove prilagođenog svakoj osobi.

Team adventure
Zabavni, avanturistički te prevashodno kreativni program koji osmišljavamo prema vašim zahtjevima i potrebama. Program je bogatog sadržaja koji uključuje zabavne igre na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Program nudi kreativne igre koje uposlenike dovode u situacije neformalnog i prije svega njima srodnijeg i bližeg ponašanja. TCC team adventure program će učiniti razbijanje barijera koje si postavljamo u poslovnom svijetu te će omogućiti uposlenicima zbližavanje na jedan zabavan i opušteniji način.

Trening za razvoj soft vještina

  • Komunikacijske vještine
  • Prezentacijske vještine
  • Pregovaračke vještine
  • Upravljanje vremenom
  • Upravljanje stresom
  • Conflict managment

Trening za managment

  • Manager kao uspješan lider
  • Motiviranje uposlenika
  • Stvaranje jedinstvenog sistema komuniciranja
  • Praćenje uspješnosti uposlenika